Title: Pamět prchavého místa
Other Titles: Memory of elusive Place
Authors: Dvořák, František
Advisor: Beránek, Jiří
Referee: Kaman, Jiří
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14105
Keywords: jelen;býk;pohanství;křesťanství;pomíjivost;symbolika;prchavost;socha
Keywords in different language: deer;bull;paganism;christianity;transience;symbolism;elusiveness;sculpture
Abstract: Cílem Diplomové práce je analyzovat vybrané pohanské, později pokřesťanské prostory, ve městě či volné krajině a adekvátním způsobem, vytvořit ojedinělé dílo, jež bude mojí osobní zpovědí a zároveň zpovědí daného prostředí. Vybraná slovansko-křesťanská místa, by měla ležet v okolí Plzně či přímo v Plzni, kvůli umístění ateliéru i pro snazší představu jak a kde instalovat moje dílo. V Plzni a jeho okolí jsem vytipoval několik míst: Hradiště Bukovec, lesopark Homolka na levém cípu Plzně, Starý Plzenec či Hradiště u Březiny na Rokycansku. Všechny tyto místa, jsou vhodná pro propojení mého díla s krajinou.
Abstract in different language: The aim of my diploma thesis is to analyse, using the adequate means, certain chosen pagan areas in a city or inside the open nature, that were later christianized, thus creating a uniquethat will become my personal testament as well as a testament of the environment. The chosen pagan-christian places should be found in the neighborhood of Pilsen or directly in Pilsen because of the location of the atelier and to get a better impression of how and where I installed my work. In Pilsen and its neighborhood I chose several viable places: historical settlement in Bukovec, park Homolka at the left corner of Pilsen, Stary Plzenec or the settlement near Brezina in the Rokycany area. All of those places are suitable for connecting my work with the nature
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (UUD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOM.pdfPlný text práce6,03 MBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdfPosudek vedoucího práce119,16 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce226,1 kBAdobe PDFView/Open
Dvorak.pdf(2).pdfPrůběh obhajoby práce127,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14105

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.