Title: Využití obrobkové sondy pro měření obrobku
Other Titles: Workpiece measuring with a touch probe
Authors: Novák, Martin
Advisor: Melichar, Martin
Hnátík, Jan
Referee: Kutlwašer, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14133
Keywords: obrobková sonda;iTNC 530;Heidenhain;měření obrobku;Sinumerik 840D sl;q parametr
Keywords in different language: touch probe;iTNC 530;Heidenahain;workpiece measuring;Sinumerik 840D sl;q parameter
Abstract: Práce uvede čtenáře do problematiky obrobkových sond, jejich využití a možnosti, které nabízejí rozdílné řídicí systémy. Hlavní důraz je zde kladen na řídicí systém iTNC 530 od firmy Heidenhain, ve kterém budou zpracovány možné varianty tvorby naměřených dat z měření obrobku pomocí obrobkové sondy. Poslední část práce obsahuje výběr nejvhodnější varianty a zpracování ukládání dat z měření pomocí tohoto řešení.
Abstract in different language: This report introduces a reader to issues of a touch probe, its use and possibilities which different control systems offer. The main goal is to find out how to use a control system iTNC 530 developed by Heidehnain to save data from measuring. There are described a few possibilities which lead to creating a protocol from measuring with a touch probe. The next part of this report contains a selection of the best solution. In the end the protocol is described as well as the best way how to solve the given problem.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novak_Martin.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni BP - Novak.PDFPosudek vedoucího práce670,09 kBAdobe PDFView/Open
Novak OPO.PDFPosudek oponenta práce860,46 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Novak.PDFPrůběh obhajoby práce428,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14133

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.