Title: Komunitní zahrady v perspektivě urbánní antropologie.
Other Titles: Community Gardens: The Perspective of Urban Anthropology.
Authors: Brendzová, Alica
Advisor: Toušek, Ladislav
Referee: Brunclíková, Lenka
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14271
Keywords: komunitní zahrady;antropologie města;humanistická geografie;veřejný prostor;soukromný prostor
Keywords in different language: community gardens;urban anthropology;humanistic geography;public space;private space
Abstract: Práca sa zaoberá fenoménom komunitných záhrad z pohľadu urbánnej antropológie. Komunitné záhrady sú chápané ako špecifické miesta na pomedzí verejného a súkromného priestoru. Práca je výsledkom niekoľkomesačného terénneho výskumu v dvoch komunitných záhradách v Prahe.
Abstract in different language: The topic of the thesis is the phenomenon of community gardens which are seen as specific places bordering between public and private space. The thesis is based on fieldwork conducted in two community gardens in Prague.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KSA_BP_ A Brendzova .pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Brendzova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce934,29 kBAdobe PDFView/Open
Brendzova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce886,44 kBAdobe PDFView/Open
Brendzova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce434,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.