Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJermář, Milan
dc.contributor.authorMusilová, Michaela
dc.contributor.refereeEgerová, Dana
dc.date.accepted2014-02-06
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:26Z
dc.date.available2013-06-01cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:26Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2013-12-06
dc.identifier55762
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14323
dc.description.abstractPředložená práce se zabývá firemní kulturou a její rolí při implementace strategie konkrétní firmy (CRV Czech Republic). Na začátku práce byl vytvořen strategický plán společnosti CRV Czech Republic obsahující poslání, vizi a strategické cíle. Byly provedeny analýzy směřující ke zvolení nejvhodnější strategie k naplnění stanovených strategických cílů. Strategie byla implementována pomocí metodiky Balanced Scorecard. Dále se práce zabývá firemní kulturou jako takovou a diskutuje význam kultury při implementaci strategie. Je stanovena žádoucí firemní kultura, která svým obsahem podporuje naplnění strategických cílů. Žádoucí firemní kultura je konfrontována se stávající kulturou společnosti CRV Czech Republic. Závěrem práce jsou prostřednictvím iniciativ definována opatření vedoucí k tvorbě žádoucí firemní kultury a jsou diskutována případná rizika. V budoucnosti je možné dále sledovat a analyzovat vývoj společnosti, reflektovat účinnost zvolených opatření a upravovat nebo zpracovávat nové návrhy.cs
dc.format110 s. (27 535 znaků), 8 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfiremní kulturacs
dc.subjectbalanced scorecardcs
dc.subjectimplementace strategiecs
dc.subjectžádoucí firemní kulturacs
dc.titleFiremní kultura - její role v implementaci strategiecs
dc.title.alternativeCorporate culture - its role in the implementation strategyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis work is focused on the corporate culture and its role in the implementation strategy of the specific company (CRV Czech Republic). In the first part the work deals with the strategic plan of the company CRV Czech Republic. The plan contains mission, vision and strategic objectives. There were made a lot of analyses in this thesis to choose the most possible strategies, thank to the objectives could be achieved. The method of Balanced Scorecard is used for the implementation strategy. In the following part the work deals with a corporate culture itself and discusses an importance of culture in the implementation strategy. The work describes a preferred culture, which supports an achievement of the objectives. The preferred culture is compared with the current culture. There were defined actions to the preferred culture creation in the final part of the work and potential risks were discussed. It is possible to notice and analyze a development of the company, efficiency of the actions and set or make new suggestions in the future.en
dc.subject.translatedcorporate cultureen
dc.subject.translatedbalanced scorecarden
dc.subject.translatedimplementation strategyen
dc.subject.translatedpreferred corporate cultureen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Firemni kultura-CRV.pdfPlný text práce2,48 MBAdobe PDFView/Open
DP_musilova_VP.PDFPosudek vedoucího práce556,15 kBAdobe PDFView/Open
DP_musilova_OP.PDFPosudek oponenta práce621,91 kBAdobe PDFView/Open
musilova.PDFPrůběh obhajoby práce196,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14323

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.