Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorJanuška, Martin
dc.contributor.authorSlabý, Jan
dc.contributor.refereeVacek, Jiří
dc.date.accepted2014-06-09
dc.date.accessioned2015-03-25T09:43:31Z-
dc.date.available2013-10-25cs
dc.date.available2015-03-25T09:43:31Z-
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-04-25
dc.identifier57792
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/14336
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na analýzu a následnou optimalizaci procesu Výroby válce ve společnosti BUZULUK, a.s. Teoretická část obsahuje představení společnosti BUZULUK ,a.s. a popisuje pojem proces společně s jeho základními náležitostmi. Praktická část se věnuje analýze vybraného procesu prostřednictvím metodiky ARIS a simulaci modelu v programu ARENA, pomocí niž se proces optimalizuje z hlediska nastavených parametrů. Výstupem diplomové práce je vytvoření návrhů k zefektivnění vybraného procesu na základě provedené analýzy, zhodnocení simulace vytvořeného modelu z hlediska definovaných ukazatelů v programu ARENA a návrhy k dílčí optimalizaci vybraného procesu společně s propočtem doby návratnosti investice.cs
dc.format82 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsimulační nástroj ARENAcs
dc.subjectsoftwarová metodika ARIScs
dc.subjectproces Výroby válcecs
dc.subjectprocescs
dc.subjectoptimaliazce procesucs
dc.subjectsimulace modelucs
dc.titleAnalýza a následná optimalizace vybraných podnikových procesůcs
dc.title.alternativeAnalyse and subsequent optimization of business processesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra podnikové ekonomiky a managementucs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis focuses on the analysis and subsequent optimization of the Roll production process in the company BUZULUK, a.s. The theoretical part contains a presentation of the company BUZULUK, a.s. and also describes the process, together with its basic formalities. The practical part is focused on the analysis of the selected process through ARIS methodology and simulation of model in ARENA program, through which the process is optimized in terms of set parameters. The output of the thesis is to develop proposals to streamline the selected process based on the analysis, to evaluate simulation model created in terms of indicators defined in the ARENA and to suggest sub-optimization of the selected process, together with calculation of the payback period of the investment.en
dc.subject.translatedsimulation tool ARENAen
dc.subject.translatedsoftware methodology ARISen
dc.subject.translatedthe process of Roll productionen
dc.subject.translatedprocessen
dc.subject.translatedoptimization of processen
dc.subject.translatedsimulation of modelen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace, FEK ZCU, 2014, Jan Slaby.pdfPlný text práce3,38 MBAdobe PDFView/Open
DP_slaby_VP.pdfPosudek vedoucího práce592,97 kBAdobe PDFView/Open
DP_slaby_OP.pdfPosudek oponenta práce495,62 kBAdobe PDFView/Open
Slaby.PDFPrůběh obhajoby práce853,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.