Title: Plod a plodonosná věc
Other Titles: Fructus and fructiferous object
Authors: Glombicová, Eva
Advisor: Dostalík, Petr
Referee: Černý, Miroslav
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14383
Keywords: plod;plodonosná věc;římské právo;vlastnictví plodu
Keywords in different language: fruit;fructiferous object;roman law;fructus ownership
Abstract: Obsahem této práce je zkoumání problematiky plodu a plodonosné věci, jak z pohledu římského práva, tak moderních právních úprav. Klíčovou část této práce je možné rozdělit na dvě části. První se skládá ze tří kapitol a je věnována výhradně římskému právu. Jedná se o kapitolu druhou až čtvrtou. Druhou část tvoří moderní úprava, obsažena v kapitole páté.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to investigate a concept of a fruit (Fructus) and a fructiferous thing from the approach of Roman law as well as modern civil legislatures. The core part could be divided to two sub-parts. The first sub-part consists of three chapters (chapters two, three and four) and it is devoted to the Roman law. The other sub-part consists of chapter five is dealing with modern legislative approach.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Eva_Glombicova.pdfPlný text práce624,99 kBAdobe PDFView/Open
DP - Glombicova Eva.pdfPosudek vedoucího práce40,48 kBAdobe PDFView/Open
OP - Glombicova Eva.pdfPosudek oponenta práce31,17 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Glombicova Eva.pdfPrůběh obhajoby práce46,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14383

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.