Title: Lovná zvěř jako archeologický pramen
Other Titles: The game as an archaeological sorce
Authors: Ventrubová, Eliška
Advisor: Neruda, Petr
Nývltová Fišáková, Miriam
Referee: Šída, Petr
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14409
Keywords: výživa;energie;magdalénien;subsistenční strategie;fauna;pleistocén;poslední glaciál;paleodemografie;migrace;sezonalita
Keywords in different language: nutrition;energy;magdalenian;subsistencial strategy;fauna;pleistocene;late glacial;palaeodemography;migration;seasonality
Abstract: Pomocí matematického modelu, v němž jsou využity energetické a nutriční hodnoty lovené fauny, jsou analyzovány subsistenční strategie magdalenienských populací a jevy s výživou související (demografické složení a migrace populací, sezonalita a funkce lokalit).
Abstract in different language: Energy and nutritional values were used to create mathematical model to analyze subsistencial strategy of Magdalenian population as well as phenomenons related to nutrition (demography and migration of population, seazonality and function of sites).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Ventrubova.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Ventrubova-Neruda.pdfPosudek vedoucího práce150,46 kBAdobe PDFView/Open
Ventrubova-Sida oponent.pdfPosudek oponenta práce55,13 kBAdobe PDFView/Open
Ventrubova.pdfPrůběh obhajoby práce154,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14409

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.