Title: Obraz nepřítele na státní hranici v letech 1945 až 1989
Other Titles: Image of the enemy on the state border from 1945 to 1989
Authors: Straka, Jan
Advisor: Neupauer, Eduard
Referee: Rak, Michal
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14518
Keywords: Pohraniční stráž;PS;pohraničníci;OSH;hranice;pohraničí;nepřítel;narušitel;železná opona;Tachovsko;totalita;propaganda;pionýři;Mladí strážci hranic;Pomocníci PS
Keywords in different language: Border guards;border;enemy;intruder;the Iron Curtain;Tachov region;totality;propaganda;pioneers
Abstract: Práce pojednává o tématu ochrany československé státní hranice v letech 1945 až 1989. Důraz je kladen zejména na historii a činnost jednotek Pohraniční stráže a jejich spolupráci s civilním obyvatelstvem. Část práce je věnována také vybraným prvkům systému ochrany státní hranice - například drátěnému zátarasu, minovým polím nebo samostatně útočícím psům. Kapitola s názvem Odraz ochrany státní hranice v kultuře ukazuje, jak různorodé a intenzivní bylo využití ochrany hranice jako námětu v československé umělecké tvorbě. V poslední kapitole s názvem Obraz nepřítele jsou shrnuté poznatky o podobě obrazu nepřítele, získané napříč celou prací, doplněny rozhovory s pamětníky, ale také výsledky ankety a informacemi z memoárů. Cílem mé práce je představení uceleného pohledu na podobu obrazu nepřítele a jeho proměny v období let 1945 až 1989, dále objasnění role strážců hranic v československé společnosti s důrazem na obyvatelstvo pohraničních oblastí a zhodnocení míry a způsobů využití činnosti strážců hranic jako námětů v československé kultuře.
Abstract in different language: Work deals with the topic of protecting the Czechoslovak border between 1945 and 1989. The emphasis is on the history and activities of border guard units (called Pohranicni straz) and their cooperation with the civilian population. Part of the work is also given to selected elements of state border protection - such as a wire barricades, minefields or offensive dogs. Chapter titled Reflection of state border protection in culture shows how diverse and intense was the use of border protection as a subject in the Czechoslovak art. In the last chapter, entitled The image of the enemy is knowledge about the form of image of an enemy, acquired throughout the work, supplemented by interviews with survivors, but also the results of the survey and information from the memoirs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jan Straka.pdfPlný text práce2,51 MBAdobe PDFView/Open
DP - vedouci Neupauer - Straka.docPosudek vedoucího práce60 kBMicrosoft WordView/Open
protokol_o_hodnoceni_prace_Straka_RAK.rtfPosudek oponenta práce2,03 MBRTFView/Open
O_straka.pdfPrůběh obhajoby práce86,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.