Title: Pokus o netradiční náhled na expresionismus v Čechách
Other Titles: Attempt to Unconventional Insight into Expressionism in Bohemia
Authors: Navrátil, Martin
Advisor: Doubravová, Jarmila
Referee: Ševčík, Miloš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14545
Keywords: expresionismus;fin de siecle;Emil Filla;Oskar Kokoschka;Bohumil Kubišta;Edvard Munch;Osma;Praha;Vídeň;komparace
Keywords in different language: expresionismus;fin de siecle;Emil Filla;Oskar Kokoschka;Bohumil Kubista;Edvard Munch;Osma;Prague;Vienna;comparison
Abstract: Název diplomové práce se jmenuje ´Pokus o netradiční náhled na expresionismus v Čechách´. Hlavním cílem je neotřelým způsobem přiblížit příběh českého výtvarného expresionismu (na čele s Emilem Fillou) jako takového, a to na pozadí okolností vzniku a vývoje evropského výtvarného expresionismu. Dalším úkolem této studieje přinést nový pohled na expresionismus jako na jeden z pokusů o propojení více druhu umění. A konečně za třetí: prostřednictvím srovnávací studie mezi českým a rakouským expresionismem (Filla, Kokoschka) se pokusíme získat pestřejší, barvitější a objektivnější náhled na probleskující obrysy českého výtvarného expresionismu.
Abstract in different language: Title of thesis is called 'Attempt at unconventional view of Expressionism in Bohemia'. The main goal is a fresh way to approach the story of Czech artistic expressionism (led by Emil Filla) as such, on the background and circumstances of the development of European art expressionism. Another objective of this study provides new insights on expressionism as one of the attempts to link multiple kinds of art. Thirdly and finally, through a comparative study between the Czech and Austrian Expressionism (Filla, Kokoschka)we will try to provide unconventional - and thus perhaps more varied, more colourful and more objective view of the scintillating contours of Czech visual expressionism .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Navratil.pdfPlný text práce726,35 kBAdobe PDFView/Open
navratil_doubravova.pdfPosudek vedoucího práce125,08 kBAdobe PDFView/Open
navratil_sevcik.pdfPosudek oponenta práce168,45 kBAdobe PDFView/Open
O_navratil.pdfPrůběh obhajoby práce92,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.