Title: Nihilismus v koncepci Ladislava Klímy a inspirace dílem F. Nietzscheho
Other Titles: Concept of Nihilism of Ladislav Klíma and his Inspiration of F. Nietzsche
Authors: Havlová, Jiřina
Advisor: Kastnerová, Martina
Referee: Kratochvíl, Miloš
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14555
Keywords: filosofický nihilismus;Friedrich Nietzsche;Ladislav Klíma;egosolismus;egodeismus;deoessence;vůle;extáze;racionální myšlení;autenticita
Keywords in different language: philosophical nihilism;Friedrich Nietzsche;Ladislav Klíma;egosolism;egodeism;deoessence;will;ecstasy;rational thinking;authenticity
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou filosofického nihilismu v díle českého kontroverzního myslitele Ladislava Klímy; zaměřuje se především na Klímovu filosofickou tvorbu a také na potenciální inspiraci dílem Friedricha Nietzscheho.
Abstract in different language: This thesis deals with issue of philosophical nihilism in the work of Ladislav Klíma, the controversial Czech thinker. The text focuses on Klíma´s philosophical work and his potencial inspiration of Friedrich Nietzsche.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Havlova_Jirina_2014.pdfPlný text práce613,48 kBAdobe PDFView/Open
havlova_kastnerova.pdfPosudek vedoucího práce179,5 kBAdobe PDFView/Open
havlova_kratochvil.pdfPosudek oponenta práce178,17 kBAdobe PDFView/Open
O_havlova.pdfPrůběh obhajoby práce74,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14555

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.