Title: Metoda rozkladu oblasti - porovnání přístupů založených na primární a duální formulaci
Other Titles: Domain decomposition method - comparison of approaches based on primal and dual formulations
Authors: Hůrková, Jana
Advisor: Daněk, Josef
Referee: Brandner, Marek
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14666
Keywords: metoda rozkladu oblasti;metoda rozkladu oblasti bez překrývání;BDD;Schurův doplněk;Total FETI;Lagrangeovy multiplikátory
Keywords in different language: domain decomposition method;non-overlapping domain decomposition method;BDD;Schur complement;Total FETI;Lagrange multipliers
Abstract: Existují dva hlavní přístupy metod rozkladu oblasti bez překrývání, primární a duální. Mezi primární metody patří BDD (Balancing domain decomposition), příkladem duální metody je Total FETI (Total Finite element tearing and interconnect). V této práci jsme nastínili hlavní principy obou metod a testovali je na Poissonově rovnici s homogenními Dirichletovými okrajovými podmínkami v programu Matlab. Řešení byla vykreslena a porovnána.
Abstract in different language: There are two main approaches to non-overlapping domain decomposition methods, primal and dual formulation. One of the primal methods is BDD (Balancing domain decomposition) and an example of dual methods is Total FETI (Total Finite element tearing and interconnect). We cover main principles and numerical experiments of these two methods in this paper. We run test in Matlab for Poisson equation with homogeneous Dirichlet boundary conditions. Plots of solution and their comparison are included.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Jana Hurkova.pdfPlný text práce383,26 kBAdobe PDFView/Open
PV-Hurkova.pdfPosudek vedoucího práce134,57 kBAdobe PDFView/Open
PO-Hurkova.pdfPosudek oponenta práce136,98 kBAdobe PDFView/Open
P-Hurkova.pdfPrůběh obhajoby práce43,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14666

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.