Title: Ošetřovatelský proces a jeho užití v praxi
Other Titles: A nursing process and its use in practice
Authors: Babková, Marcela
Advisor: Loudová, Soňa
Referee: Jandíková, Zuzana
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14770
Keywords: ošetřovatelství;ošetřovatelský proces;vzdělávání sester;ošetřovatelská dokumentace
Keywords in different language: nursing;nursing process;nursing education;nursing documentation
Abstract: V teoretické části bakalářské práce objasňuji termíny ošetřovatelství, ošetřovatelský proces včetně jeho součástí. Zabývám se vzděláváním sester, ošetřovatelskou dokumentací a legislativou. Praktická část je zaměřena na znalosti a názory sester k realizaci ošetřovatelského procesu. Díky této bakalářské práci zjišťuji, že sestry v praxi jsou v dané problematice informovány a schopny poskytovat svým klientům kvalitní ošetřovatelskou péči.
Abstract in different language: In the theoretical part of the thesis I explain the terms of nursing, the nursing process and its components. I deal with the education of nurses, nursing documentation and legislation. The practical part is focused on the knowledge and opinions of nurses to implementation of the nursing process. Thanks to the thesis I found out that nurses in practice are well-informed of the issue and able to provide our clients with the quality nursing care.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Babkova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce440,55 kBAdobe PDFView/Open
Babkova_oponent.pdfPosudek oponenta práce423 kBAdobe PDFView/Open
Babkova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce453,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.