Title: Simulace a optimalizace procesů v laboratorním vývoji
Other Titles: Simulation and optimization of development processes in the laboratory
Authors: Muzika, Lukáš
Advisor: Blechová, Šárka
Referee: Šimota, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15285
Keywords: podnikový proces;BPM;optimalizace procesů;modelování procesů;simulace procesů;laboratorní vývoj
Keywords in different language: business process;BPM;optimization of processes;modelling of processes;simulation of processes;laboratory development
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá popisem procesního řízení, programy na modelování podnikových procesů, optimalizací a simulací procesů v laboratorním vývoji. V bakalářské práci nejdříve popisuji rozdíl mezi tradičním a procesním řízením. Poté píši o procesním řízení jako takovém, o jeho výhodách, rozdělení, atd. Práce dále obsahuje informace o optimalizaci a simulaci podnikových procesů. Poslední část práce se zabývá optimalizací a simulací konkrétního laboratorního procesu. Tento proces byl vybrán z laboratoří ZČU.
Abstract in different language: The bachelor theses presents the principles of business process management, programs for business processes modeling, optimization and simulation of development processes in laboratory. Text deals at first with difference between traditional and process management. Then I write about process management and its advantages, division, etc. Next part contains information about optimization and simulation of processes. The last part is concerned with optimization and simulation of concrete development process in laboratory. This process was chosen from laboratory of WBU.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muzika_Lukas_Simulace_a_optimalizace_procesu_v_laboratornim_vyvoji.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
058682_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,58 kBAdobe PDFView/Open
058682_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,53 kBAdobe PDFView/Open
058682_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce212,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15285

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.