Title: Strategie prevence disciplinárních problémů v hodinách angličtiny na 2. stupňi základních škol
Other Titles: Strategies to prevent discipline problems in English language classes of lower-secondary schools
Authors: Schwarzová Kopačková, Markéta
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15338
Keywords: učitel;žák;nespolupracující chování;prevence disciplinárních problémů;disciplinární prostředky;stupeň závažnosti nevhodného chování;jazyková hodina;nejazyková hodina;behaviorální modul
Keywords in different language: teacher;pupil;misbehaviour;prevention of misbehaviour;disciplinary measures;seriousness of misbehaviour;language class;non-language class;behaviour management model
Abstract: Diplomová práce se zabývá strategiemi prevence disciplinárních problémů v hodinách angličtiny na 2. stupni základních škol. Práce zjišťuje techniky a strategie prevence a disciplinárních prostředků užívaných učiteli a doporučených žáky. Zároveň práce řeší otázku rozdílů v užívaných technikách v jazykových a nejazykových hodinách.
Abstract in different language: The thesis examines the strategies to prevent discipline problems in English language classes of lowersecondary schools. The aim was to determine what prevention strategies and techniques teachers use and what prevention strategies and techniques pupils would recommend using with the focus on differences in language and non-language classes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Schwarzova_Kopackova_DP.pdfPlný text práce671,16 kBAdobe PDFView/Open
Schwarzova - Kopackova V.pdfPosudek vedoucího práce495,77 kBAdobe PDFView/Open
Schwarzova - Kopackova O.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Schwarzova - Kopackova P.pdfPrůběh obhajoby práce331,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.