Title: Využití doplňkových textů při výuce anglického jazyka na 2. stupni ZŠ
Other Titles: Using supplementary texts in English classes in upper primary school.
Authors: Stoklasová, Radka
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15339
Keywords: čtení;rychlé čtení;techniky rychlého čtení;experiment;proces čtení
Keywords in different language: reading;extensive reading;intensive reading;skimming;scanning;experiment;reading skills;reading strategies;reading process
Abstract: Diplomová práce se zabývá technikami rychlého čtení ve výuce angličtiny na 2. stupni základních škol. Hlavním cílem práce je vyhodnotit do jaké míry žáci na základních školách tyto techniky ovládají. Diplomová práce obsahuje teoretickou část, která uvádí důležité termíny vztahující se ke čtení a část praktickou, která zpracovává výsledky experimentu z různých úhlů a vyvozuje závěry.
Abstract in different language: The thesis deals with the topic of skimming and scanning reading techniques in upper primary school. Its main goal is to find out how fast students can read within a given limit of time. The thesis includes theoretical part where the basic terms connected to reading are explained and the practical part dealing with the experiment. The thesis further treats the results from various points of view and presents the major findings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce717,1 kBAdobe PDFView/Open
Stoklasova V.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Stoklasova O.pdfPosudek oponenta práce822,58 kBAdobe PDFView/Open
Stoklasova P.pdfPrůběh obhajoby práce323,6 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.