Title: Použití autentických materiálů ve výuce angličtiny na II. stupni základních škol
Other Titles: Using Authentic Materials in Teaching English in Secondary Classrooms
Authors: Špirochová, Adéla
Advisor: Lišková, Libuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15351
Keywords: autentické materiály;komunikativní metoda;dotazník;pozorování;novinové články;audio nahrávka
Keywords in different language: authentic materials;CLT;questionnaire;observation;newspaper articles;audio recording
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá použitím autentických materiálů při výuce angličtiny na základních školách na druhém stupni v České republice. V práci jsou popsány jak autentické materiály, tak jejich využití a přínos pro výuku anglického jazyka. Jsou zde zmíněny i možné nevýhody spojené s výukou pomocí autentických materiálů. V práci je také věnován prostor komunikativní metodě, která se opírá o využití autentických materiálů. Praktická část se skládá ze dvou výzkumů prostřednictvím dotazníků a metodou pozorování. První výzkum poskytuje informace týkající se obtížnosti a oblíbenosti používání autentických materiálů u žáků a učitelů. Výsledky tohoto výzkumu jsou doplněny o grafy a jejich popis. Druhý výzkum byl proveden prostřednictvím pozorování vyučovací jednotky, která byla založena na použití autentického materiálu.
Abstract in different language: This thesis deals with written authentic materials and their use in English teaching. It is divided into two main parts. The theoretical part provides essential information about authentic materials in general, their classification and both advantages and disadvantages of their use. It takes a closer look at teaching through the Communicative approach with the help of authentic materials. The research is described in practical part of the thesis. This part consists of the data found out through questionnaires given to English teachers. That is followed by a description of a lesson observation. The results of the questionnaires show the proportions of the questioned teachers who use authentic materials in teaching English. The observation illustrates the actual example of use of authentic materials in secondary classroom.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spirochova_Thesis.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Spirochova V.pdfPosudek vedoucího práce722,37 kBAdobe PDFView/Open
Spirochova O.pdfPosudek oponenta práce922,17 kBAdobe PDFView/Open
Spirochova P.pdfPrůběh obhajoby práce352,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15351

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.