Title: Procvičování slovní zásoby na interaktivní tabuli
Other Titles: Vocabulary practicing on the interactive board
Authors: Sýkorová, Helena
Advisor: Hurtová, Danuše
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15354
Keywords: interaktivní tabule;pero pro interaktivní tabuli;úkoly na interaktivní tabuli;effekty;rozetmívání;clona;spelovací míče;místa v Londýně;video v hodinách angličtiny;efektivní a oblíbené úkoly
Keywords in different language: interactive whiteboard;interactive whiteboard pen;activities on interactive whiteboard;interactive whiteboard effects;fade;covering;spelling balls;place names in London;video in english lessons;effective and popular activities
Abstract: Diplomová práce popisuje výzkum, jak může být využita interaktivní tabule v hodinách výuky anglického jazyka, a to především se zaměřením na procvičování slovní zásoby. Výzkum se zaměřuje na procvičování pravopisu a významu slov. Výzkum zároveň odpovídá na výzkumné otázky, jestli procvičování prostřednictvím interaktivní tabule je pro žáky efektivní, a zda-li je také u žáků oblíbené. Tyto odpovědi nalézá prostřednictvím dvou nástrojů - testů a dotazníků. Nabízí také další návrhy, jak výzkum rozšířit a případně více obohatit hodiny anglického jazyka na základní škole.
Abstract in different language: The thesis describes research based on the use of the Interactive whiteboard in English lessons, with the aim of practising spelling and meaning of the focused vocabulary. The research questions are answered through the research tools - test and questionnaire, which prove whether the activities used on the IWB are effective enough to bring improvement to pupils; also the research compares the activities in order to show which are popular with pupils. The research bring some suggestion how to study this topic further and enrich English lesson at elementary schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helena Sykorova- Diplomova prace.pdfPlný text práce8,45 MBAdobe PDFView/Open
Sykorova V.pdfPosudek vedoucího práce897,5 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova O.pdfPosudek oponenta práce583,16 kBAdobe PDFView/Open
Sykorova P.pdfPrůběh obhajoby práce303,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15354

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.