Title: Akvizice druhého jazyka a její využití ve třídě
Other Titles: Second language acquisiton and its classroom application
Authors: Kačán, Ondřej
Advisor: Klečková, Gabriela
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15358
Keywords: second language acquisition;behaviorism;nativist;first language acquisition;natural order;psycholinguistic;interlanguage
Keywords in different language: second language acquisition;behaviorism;nativist;first language acquisition;natural order;psycholinguistic;interlanguage
Abstract: Tato diplomová práce zkoumá obecné povědomí žáků středních škol o teoriích, možnostech a postupech osvojování druhého jazyka. Práce obsahuje popis některých základních teorií SLA, na které navazuje praktický výzkum formou dotazníku vyplněného žáky gymnázia. Cílem bylo zjistit celkovou informovanost žáků a nalézt body na které je třeba se v budoucnu zaměřit. Práce nadále obsahuje návrhy na možné využití získaných informací v pedagogickém prostředí.
Abstract in different language: This thesis deals with grammar school students´ awareness of second language acquisition. The work examines six different SLA theories based on reputable authors, and investigates the students´ level of agreement with them. The examined theories are as follows: Behaviorist Theory, Nativist Theory, Creative Construction Theory, Natural Approach, Interlanguage and its Psycholinguistic Aspects.The result of the questionnaire shows awareness of some of the theories as well as it shows variance or disagreement towards the others.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP ONDREJ KACAN.pdfPlný text práce876,27 kBAdobe PDFView/Open
Kacan V.pdfPosudek vedoucího práce543,73 kBAdobe PDFView/Open
Kacan O.pdfPosudek oponenta práce906,79 kBAdobe PDFView/Open
Kacan P.pdfPrůběh obhajoby práce339,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.