Title: Popis stavového chování plynů
Other Titles: Description of the state behavior of gases
Authors: Řehák, Martin
Advisor: Štrofová, Jitka
Referee: Sirotek, Vladimír
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15371
Keywords: plyny;termodynamika;teplota;objem;tlak;stavová rovnice
Keywords in different language: gases;thermodynamics;temperature;volume;pressure;equation of state
Abstract: Práce obsahuje historický vývoj studia a vybrané způsoby popisu stavového chování plynů. V další části je kapitola věnovaná výpočtům tlaku pomocí stavových rovnic uvedených v bakalářské práci. Následuje diskuze získaných výsledků a porovnání s experimentálními daty.
Abstract in different language: The work includes the historical development of studies and selected ways to describe state behavior of gases. In the next part of the chapter is devoted to the calculation of pressure using the equations of state mentioned in the thesis. Followed by a discussion of obtained results and comparison with experimental data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popis stavoveho chovani plynu.pdfPlný text práce5,51 MBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_VBP.pdfPosudek vedoucího práce400,73 kBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin_OBP.pdfPosudek oponenta práce501,75 kBAdobe PDFView/Open
Rehak_Martin.pdfPrůběh obhajoby práce189,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/15371

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.