Title: Automatic punctuation annotation in czech broadcast news speech
Other Titles: Automatická anotace interpunkce v řečových nahrávkách českých zpráv
Authors: Kolář, Jáchym
Švec, Jan
Psutka, Josef
Citation: KOLÁŘ, Jáchym; ŠVEC, Jan; PSUTKA, Josef. Automatic punctuation annotation in czech broadcast news speech. In: SPECOM 2004 Proceedings. St. Petersburg: Institute for Informatics and Automation of RAS (SPIIRAS), 2004, p. 319-325. ISBN 5-7452-0110-X.
Issue Date: 2004
Publisher: SPIIRAS
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KolarJ_2004_Automaticpunctuation
http://hdl.handle.net/11025/17116
ISBN: 5-7452-0110-X
Keywords: automatická interpunkce;prozodie;hranice vět;rozhlasové zprávy;morfologické značkování
Keywords in different language: automatic punctuation;prosody;sentence boundary;broadcast news;tag-based models
Abstract: Tento článek se zabývá našimi počátečními experimenty s automatickou anotací interpunkce v mluvené češtině. Použili jsme 2 statistické modely - prozodický a jazykový. Byly otestovány 2 implementace prozodického modelu - CART a MLP. Pro jazykové modelováni byl použit N-gramový model se skrytými událostmi. Kombinovaný model dosáhl na referenčních přepisech přesnosti 95.2% a F-measure 78.2%.
Abstract in different language: This paper reports our initial experiments with automatic punctuation annotation from speech. We have focused on Czech broadcast news speech. We employed two statistical models - prosodic model and language model. The prosodic model expresses relationships between prosodic quantities (such as pitch, speaking rate or loudness) and punctuation marks. We tested two implementations of this model -- decision tree and multi-layer perceptron. Hidden-event N-gram models were employed for language modeling. Instead of using an ordinary word-based model, we replaced infrequent word forms by their morphological tags and trained a mixed model. Scores from both models can be combined. The model combining language model with the decision tree yielded superior results. Testing on true words we achieved classification accuracy 95.2% and F-measure 78.2%.
Rights: © Jáchym Kolář - Jan Švec - Josef Psutka
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KolarJ_2004_Automaticpunctuation.pdfPlný text94,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.