Title: Automatic czech – sign speech translation
Other Titles: Automatický překlad čeština - znaková řeč
Authors: Kanis, Jakub
Müller, Luděk
Citation: KANIS, Jakub; MÜLLER, Luděk. Automatic czech – sign speech translation. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2007, p. 488-495. (Lectures notes in computer center; 4629). ISBN 978-3-540-74627-0.
Issue Date: 2007
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KanisJ_2007_AutomaticCzech
http://hdl.handle.net/11025/17126
ISBN: 978-3-540-74627-0
Keywords: strojový překlad;znaková řeč;výběr frází
Keywords in different language: machine translation;sign language;phrase extraction
Abstract: Tento článek je věnován problému automatického překladu mezi češtinou a znakovou řečí v obou směrech. Představili jsme náš jednoduchý, monotónní frázový dekodér SiMPaD, vhodný pro rychlý překlad a porovnali jsme jeho výsledky s výsledky state-of-the-art frázového dekodéru - MOSES. Porovnali jsme také přesnost překladu ručně a automaticky získaných frází a představili jsme "třídní" jazykový model a post-processing krok vedoucí ke zvýšení přesnosti překladu s ohledem na různá kritéria. Nakonec jsme použili popsané metody a dekódovací techniky v úloze automatického překladu ze znakované češtiny do češtiny.
Abstract in different language: This paper is devoted to the problem of automatic translation between Czech and SC in both directions. We introduced our simple monotone phrase-based decoder - SiMPaD suitable for fast translation and compared its results with the results of the state-of-the-art phrase-based decoder - MOSES. We compare the translation accuracy of handcrafted and automatically derived phrases and introduce a "class-based" language model and post-processing step in order to increase the translation accuracy according to several criteria. Finally, we use the described methods and decoding techniques in the task of SC to Czech automatic translation and report the first results for this direction.
Rights: © Jakub Kanis - Luděk Müller
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KanisJ_2007_AutomaticCzech.pdfPlný text97,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17126

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.