Title: Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system
Other Titles: Využití techniky lemmatizace pro fonetickou transkripci v text-to-speech systému
Authors: Kanis, Jakub
Müller, Luděk
Citation: KANIS, Jakub; MÜLLER, Luděk. Using the lemmatization technique for phonetic transcription in text-to-speech system. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2004, p. 355-361. (Lectures notes in computer science; 3206). ISBN 978-3-540-23049-6.
Issue Date: 2004
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://www.kky.zcu.cz/cs/publications/KanisJ_2004_Usingthe_1
http://hdl.handle.net/11025/17131
ISBN: 978-3-540-23049-6
Keywords: lemmatizace;fonetická transkripce;výjimky z fonetické transkripce
Keywords in different language: lemmatization;phonetic transcription;exceptions from letter to sound conversion
Abstract: Tento článek se zabývá technikou lemmatizace a jejím využitím pro fonetickou transkripci slov, jež jsou výjimkami z pravidelné fonetické transkripce. Lemmatizátor je založen na morfologii jazyka a používá slovník základních tvarů a množinu inverzních derivačních pravidel k nalezení lemmatizačních pravidel, která jsou nezbytná pro hledání základních tvarů slov. Dále je v článku popsán algoritmus lemmatizace a jeho nutné modifikace pro zajištění fonetické transkripce výjimek. Hlavním cílem navrženého systému je úspora paměti při uložení slovníku výjimek. Výsledky experimentů ukazují, že lze uspořit 18,3 % (Angličtina) až 98,4 % (Finština) velikosti plného slovníku výjimek. Navržená technika tedy může být s výhodou použita pro vysoce flexivní a aglutinační jazyky.
Abstract in different language: This paper deals with a lemmatization technique and its using for phonetic transcription of exceptional words. The lemmatizer is based on language morphology and uses a lexicon of basic word forms and a set of inversion derivation rules to acquire lemmatization rules, which are essential for finding word bases. The lemmatization algorithm and its necessary modifications for transcription of exceptional words are described. The main goal of the designed system is to save computer memory for exceptional lexicon storing. The experimental results showed that it is possible to save from 18.3 % (English) to 98.4 % (Finnish) of the full lexicon size. Hence, the described technique can be applied with advantage for high inflectional and agglutinative languages.
Rights: © Jakub Kanis - Luděk Müller
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KanisJ_2004_Usingthe_1.pdfPlný text95,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17131

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.