Title: Modelování a experimentální validace signálních drah s relevancí vůči obdobným savčím systémům
Other Titles: Modelling and experimental validation of signalling pathways with relevance to homologous mammalian systems
Authors: Puchrová, Tereza
Advisor: Georgiev, Daniel
Referee: Boada Acosta, Yadira
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/17955
Keywords: syntetická biologie;gpcr;sst2;ste2;aktivace receptoru;saccharomyces cervisiae;deterministický model
Keywords in different language: synthetic biology;gpcr;sst2;ste2;receptor activation;saccharomyces cervisiae;deterministic model;yeast pheromone pathway
Abstract: Haploidní buňky pivních kvasinek Saccharomyces cervisiae používají ke vzájemné komunikaci speciální proteiny, feromony. Receptor, který rozponává feromony v kvasinkách, patří do dobře známé a popsané skupiny receptorů spřažených s G proteinem, které se vyskytují v savčích buňkách, kde umožňují např. čich, reakci imunitního sytému apod. V této práci je představen mechanismus ladění aktivace takového receptoru a uveden jednoduchý model jeho funkce v kvasinkách. Je ukázano, že aktivaci receptoru je možné dynamicky ladit změnou síly zpětné vazby, která odpovídá míře exprese Sst2 proteinu, který je přirozeným negativním regulátorem G proteinu.
Abstract in different language: Haploid cells of budding yeast Saccharomyces cervisiae use special proteins, called pheromones, for communication. The receptor that recognizes pheromones in yeast belongs to a well-described family of so called GPCRs (G protein-coupled receptors) that are present in mammalian cells enabling the sense of smell, the immune system response, etc. In this work, a mechanism for tuning of the receptor activation is presented and a simple model of the corresponding system inside the yeast is introduced. It is shown that it is possible to dynamically tune the receptor activation by varying the feedback strength corresponding to expression levels of the Sst2 protein which is a native feedback regulator of the G protein.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PuchrovaDP.pdfPlný text práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Puchrova-v.pdfPosudek vedoucího práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Puchrova-o.pdfPosudek oponenta práce3,52 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Puchrova-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,55 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/17955

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.