Title: Použití nástrojů technické analýzy na vybraném zahraničním akciovém trhu
Other Titles: Using the tools for technical analysis on the selected foreign market
Authors: Řehoř, Miroslav
Advisor: Šedivá, Blanka
Referee: Marek, Patrice
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18001
Keywords: technická analýza;technické indikátory;obchodování;optimalizace obchodního systému
Keywords in different language: technical analysis;technical indicators;trading;trading system optimizing
Abstract: Tato práce se zabývá použitím indikátorů technické analýzy na vybraném zahraničním akciovém trhu. V práci jsou popsány základní principy a metody technické analýzy, popisy vybraných technických indikátorů a možnosti obchodování českého investora do zahraničních akcií. Dále je provedena optimalizace parametrů technických indikátorů v období od roku 2003 až po konec roku 2013 s cílem najít nejvyšší zhodnocení naší investice. Optimalizované parametry jsou následně aplikovány na období od začátku roku 2014 až do poloviny dubna roku 2015.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the use of indicators of technical analysis on the predetermined foreign stock market. Basic principles and methods of technical analysis are described, as well as some technical indicators and trading possibilities of the Czech investor in a foreign stock market. Then, optimization of the parameters of technical indicators throughout history is presented with a goal to find the highest yield from our investment. Finally, the optimized parameters are applied to indicators from 2014 till mid-April 2015.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_REHOR.pdfPlný text práce1,63 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-PV_Rehor.pdfPosudek vedoucího práce165,56 kBAdobe PDFView/Open
oponent-PO_Rehor.pdfPosudek oponenta práce240,3 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-P_Rehor.pdfPrůběh obhajoby práce49,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18001

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.