Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHradec, Milan
dc.contributor.authorPelnář, Michal
dc.contributor.refereeVrabec, Josef
dc.date.accepted2015-01-13
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:15Z-
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:15Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-03-28
dc.identifier56468
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18094
dc.description.abstractVe své diplomové práci se zabývám problematikou vzniku a zániku pojištění dle nového občanského zákoníku. Nový občanský zákoník představuje zásadní změnu v oblasti soukromého práva včetně pojištění a dotýká se prakticky každého. Důkladné seznámení se každého se všemi změnami v oblasti pojištění se jeví jako nezbytné. V diplomové práci jsou vysvětleny pojmy používané v pojištění a základní fakta týkající se pojištění. Jsou vysvětleny hlavní principy, které musí být dodrženy, aby vznikl rovnocenný vztah mezi dvěma stranami.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpojištěnícs
dc.subjectpojištěnýcs
dc.subjectpojistníkcs
dc.subjectpojistitelcs
dc.subjectpojistnécs
dc.subjectpojistný zájemcs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.titleVznik a zánik pojištění podle nové právní úpravycs
dc.title.alternativeReation and termination of insurance under the new legislationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedIn my master´s thesis I deal with problems of The Inception and Termination of Insurance according to the New Civil Code. The new Civil Code represents a fundamental change in the area of private law, including insurance, and concerns essentially everyone. It is necessary that everyone familiarizes themselves with all the changes in insurance. In my master´s thesis are explained the insurance terms and the basic facts concerning insurance. The main principles that must be observed to create an equal relationship between two parties are explained in the main part as well.en
dc.subject.translatedinsuranceen
dc.subject.translatedinsureden
dc.subject.translatedpolicyholderen
dc.subject.translatedinsureren
dc.subject.translatedinsuranceen
dc.subject.translatedinsurable interesten
dc.subject.translatedthe civil codeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pelnar diplomova prace-vznik a zanik pojisteni podle nove pravni upravy.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Pelnar.pdfPosudek vedoucího práce756,06 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Pelnar.pdfPosudek oponenta práce766,78 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Pelnar.pdfPrůběh obhajoby práce261,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.