Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHák, Jan
dc.contributor.authorIsmail, Marcel
dc.contributor.refereeŽikovská, Petra
dc.date.accepted2015-01-12
dc.date.accessioned2016-03-15T08:42:16Z-
dc.date.available2013-02-07cs
dc.date.available2016-03-15T08:42:16Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2014-08-28
dc.identifier56559
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/18096
dc.description.abstractTématem práce je evropský patent. Impulsem k výběru takto zaměřeného tématu mi byl vzrůstající počet soudních sporů týkající se porušování práv, příp. oprávněnosti existence patentů, jakožto i nezřídka velmi rozdílné ba dokonce opačně znějící rozsudky národních soudů v obdobných věcech. Z této problematiky pramení můj zájem o vývoj a sjednocování patentového práva v moderním globalizovaném světě, především pak na poli Evropské unie a zde nově vznikajících institutů a institucí. Práce je rozdělena do pěti kapitol s názvy Patent a patetové právo, Historie, Mezinárodní patentové právo, Evropský patent podle Úmluvy o udělování evropských patentů a Problematika.cs
dc.format69 s. (109 196 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectevropský patentcs
dc.subjectpatentcs
dc.subjectprávocs
dc.subjectmezinárodní smlouvycs
dc.subjectúmluva o udělování evropských patentůcs
dc.subjectevropská patentová organizacecs
dc.subjectevropský patentový úřadcs
dc.titleEvropský patentcs
dc.title.alternativeEuropean patenten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe topic of this master thesis is European patent. The reason I chose this particular topic was the increasing number of infringements in patent law area and the frequent, diametrically opposite judgements. Another feature of this thesis describes the interest of unifying and therefore developing law, especially the European Union law and it's new units and institutions. The thesis is divided into five chapters named Patent and Patent law, History, International patent law, European patent according to the Convention on the Grant of European patent and the Problems.en
dc.subject.translatedeuropean patenten
dc.subject.translatedpatenten
dc.subject.translatedlawen
dc.subject.translatedinternational treatiesen
dc.subject.translatedconvention on the grant of european patentsen
dc.subject.translatedeuropean patent organisationen
dc.subject.translatedeuropean patent officeen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marcel_Ismail.pdfPlný text práce949,96 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Ismail.pdfPosudek vedoucího práce987,5 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Ismail.pdfPosudek oponenta práce614,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Ismail.pdfPrůběh obhajoby práce262,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.