Title: Problematika autorského práva v oblasti filmu
Other Titles: The Issue of Authorship in Films
Authors: Němec, Richard
Advisor: Žikovská, Petra
Referee: Hák, Jan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18100
Keywords: autorství;copyright;film;audiovize;autorské právo
Keywords in different language: authorship;copyright;film;audiovisual art;author right
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou autorského práva v oblasti filmu a audiovize. Důraz je kladen na určování autorství, které je analyzováno z různých úhlů pohledu. Práce také nastiňuje historický vývoj a srovnává rozdílný pohled na tuto problematiku v různých právních kultur a států. Velká míra důrazu je též věnována prakticko - ekonomickým otázkám s důrazem na realitu v dané oblasti.
Abstract in different language: This thesis is focused in the issue of authorship in the film and audio-visual Art. The main topic of this thesis is the problematics of identifying authors of film and authors of works used in audio-visuals works in various stages of historic development and different jurisdictions. It also provides clarification of terminology. It also gives overview to actual reality status.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Richard Nemec.pdfPlný text práce702,17 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Nemec.pdfPosudek vedoucího práce579,31 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Nemec.pdfPosudek oponenta práce829,38 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Nemec.pdfPrůběh obhajoby práce267,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.