Title: Nabývání vlastnictví
Other Titles: Acquisition of Ownership
Authors: Beránek, Jakub
Advisor: Šíma, Alexander
Referee: Pelech, Josef
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18102
Keywords: nabytí vlastnického práva;originární a derivativní způsoby;neoprávněná osoba;vlastnické právo;převod
Keywords in different language: acquisition of ownership;originary and derivative ways;unauthorised person;right of ownership;transfer
Abstract: Diplomová práce na téma "Nabývání vlastnictví" se zabývá originárními a derivativními způsoby nabývání. Nejprve popisuje historickou genezi jednotlivých institutů, následně vykládá základní pojmy, jež je vhodné objasnit. Poté se podrobně věnuje originárnímu nabývání, zejména analyzuje změny a dopady způsobené přijetím nového občanského zákoníku. Kapitole o derivativním nabývání je dán menší prostor, avšak obsahuje stěžejní problematiku. V závěru práce řeší institut nabývání od neoprávněného a přináší i základní informace o jeho úpravě v německém právu.
Abstract in different language: The Thesis on the topic of "Acquisition of ownership" deals with originary and derivative ways of acquiring. First, it describes the historical evolution of the various institutes, then it interprets basic concepts that should be clarified. After it closely examines originary acquisition, especially analyzing the changes and impacts caused by the adoption of the new Civil Code. Chapter on derivative acquisition is given less space, but it contains key issues. In conclusion the thesis addresses Institute of unauthorized acquisition and provides basic information on its adaptation in German law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Jakub Beranek_Nabyvani vlastnictvi final.pdfPlný text práce583,31 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Beranek.pdfPosudek vedoucího práce750,77 kBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Beranek.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Beranek.pdfPrůběh obhajoby práce265,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18102

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.