Title: Význam procesu výkonu rozhodnutí v kontextu vnitrostátního a evropského práva
Other Titles: Meaning of the process of a decision execution in the context of Internal and European Law
Authors: Körberová, Petra
Advisor: Wolfová, Jitka
Referee: Zahradníková, Radka
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18116
Keywords: výkon rozhodnutí;civilní procesní právo v evropské unii;uznání cizích rozhodnutí;výkon cizích rozhodnutí
Keywords in different language: decision execution;civil procedure law in the european union;recognition of foreign judgements;enforcement of foreign judgements
Abstract: Předkládaná diplomová práce je sepsána na téma "Význam procesu výkonu rozhodnutí v kontextu vnitrostátního a evropského práva". Cílem práce je systematicky vyložit právní nástroje využívané v procesu výkonu rozhodnutí a následné seznámení se s jejich vývojem na poli vnitrostátního i evropského práva. Právo komunitární vyplývá především z nařízení, tudíž vymezuji základní prvky jednotlivých nařízení.
Abstract in different language: My thesis is written on the topic: "Meaning of the process of a decision execution in the context of Internal and European Law". Aim of this work is to systematically interpret the legal tools commonly used in the process of a decision execution and further acquaintance with their development on the field of an Internal and European Law. The Community Law proceeds mainly from the Statut therefore I delimit the basic terms of each particular Statuts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE-VYZNAM PROCESU VYKONU ROZHODNUTI V KONTEXTU VNITROSTATNIHO A EVROPSKEHO PRAVA.pdfPlný text práce710,25 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Korberova.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Korberova.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Korberova.pdfPrůběh obhajoby práce287,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18116

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.