Title: Právní úprava zajištění a utvrzení dluhů
Other Titles: Legislation of the securing and affirmation of debt
Authors: Cibulková, Markéta
Advisor: Spurný, Radek
Referee: Kalný, Miroslav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18120
Keywords: závazky;zajištění dluhu;utvrzení dluhu
Keywords in different language: obligations;securing of debt;affirmation of debt
Abstract: Práce je zaměřena na právní úpravu zajištění a utvrzení dluhů. Dotýká se historie závazkových práv, závazkových vztahů s mezinárodním prvkem, komparace s právním řádem Slovenska a převážná část je věnována jednotlivým institutům zajištění a utvrzení dluhů.
Abstract in different language: This thesis is focused on Legislation of the securing and affirmation of debt. It touches on the history of obligations, legislation with an international element, a comparison of Czech and Slovak legislation and the overwhelming part is devoted to all the possibilities of securing and affirmation of debt.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_FINAL.pdfPlný text práce800,6 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Cibulkova.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Cibulkova.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Cibulkova.pdfPrůběh obhajoby práce276,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.