Title: Podílové spoluvlastnictví
Other Titles: Co-ownership
Authors: Hejnová, Helena
Advisor: Zahradníková, Radka
Referee: Dvořák, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18134
Keywords: spoluvlastnictví;vlastnictví;vznik vlastnického práva;vypořádání vlastnických práv;historie spoluvlastnictví
Keywords in different language: ownership;ownership;the emergence of ownership rights;settlement of of ownership rights;ownership history
Abstract: Práce se zabývá institutem podílového spoluvlastnictví od jeho vzniku, přes výkon práv až po vypořádání, na které je zaměřena. V práci je zmíněn i historický exkurz tohoto typu vlastnictví.
Abstract in different language: The work deals with the institute of co-ownership since its inception, through the exercise of the rights to the settlement to which it is directed. The paper also mentioned historical background of this type of property.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - podilove spoluvlastnictvi - Helena Hejnova .pdfPlný text práce973,67 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-posudek vedouciho Hejnova 2.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
oponent-posudek oponenta Hejnova 2.pdfPosudek oponenta práce798,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-obhajoba Hejnova 2.pdfPrůběh obhajoby práce309,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.