Title: The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom
Other Titles: The Impact of The Constitutional Reform Act 2005 on Separation of Powers in the United Kingdom
Authors: Filipcová, Eva
Advisor: Vokrojová, Renáta
Referee: Pezl, Tomáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18170
Keywords: constitutional reform act 2005;lord chancellor;judicial appointments commission;nejvyšší soud;skotské referendum 2014
Keywords in different language: constitutional reform act 2005;lord chancellor;judicial appointments commission;supreme court;scottish referendum 2014
Abstract: Tato práce je zaměřena na vliv ústavního zákona Constitutional Reform Act 2005 na dělbu moci a další vládnoucí ústavní principy britské ústavy. Práce popisuje ústavní vývoj Spojeného Království v posledních letech a je zaměřena na uzákonění Constitutional Reform Act 2005 a změny, které tento zákon přinesl. Práce také navrhuje možný budoucí ústavní vývoj Spojeného Království s přihlédnutím ke skotskému referendu v roce 2014.
Abstract in different language: This thesis is engaged in the impact the Constitutional Reform Act 2005 had on the separation of powers and other ruling constitutional principles of the British Constitution. The thesis describes the recent constitutional development in the United Kingdom with focus on the enactment of the Constitutional Reform Act and the changes it caused. It also suggests the possible future constitutional advancement of the United Kingdom while taking into account the Scottish referendum in 2014.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Eva Filipcova.pdfPlný text práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Filipcova VO.pdfPosudek vedoucího práce1,99 MBAdobe PDFView/Open
oponent-Filipcova PE.pdfPosudek oponenta práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Filipcova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce585,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.