Title: Měření na projektu
Other Titles: Project Metrics
Authors: Beránek, Filip
Advisor: Skalický, Jiří
Referee: Vacek, Jiří
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18538
Keywords: metriky;plánování výroby;aps;měření metrik;měření projektu;řízení kvality
Keywords in different language: metrics;manufacturing planning;aps;metrics measure;project measure;quality management
Abstract: V práci jsem zaměřil druhy metrik, které jsou používány pro měření na projektu a také na získávání dat pro měření. Provedl jsem rozbor měření projektu, jenž nedopadl dle stanoveného harmonogramu, abych ukázal, v jakých fázích projektu nastávají komplikace. Pokud tyto informace o problémech nejsou změřeny a není na ně reagováno, jsou důvodem změny trojimperativu, nebo celkového neúspěchu. Psal jsem o zjištění, která jsme se společností Aimtec objevili. Na základě těchto zjištění, byla provedena opatření a změna metriky, aby bylo zabráněno dalším komplikacím během projektů.
Abstract in different language: I focused on kind of metrics which are commonly used for measuring the projects and problems with collecting data for those metrics. I made a research of one project which failed to comply the conditions to show in which phases come problems. When those problems are not measured and there is not any reaction on that, they are a reasons for the change of main conditions, or they are the reasons why the project failed. I wrote, about findings which we found in connection with Aimtec. On basic of those finding, were made steps and metrics were changed, to protect project agains complications.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
K12B0463P- Filip Beranek.pdfPlný text práce4,01 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
vedouci-BP_beranek_VP.pdfPosudek vedoucího práce655,82 kBAdobe PDFView/Open
oponent-BP_beranek_OP.PDFPosudek oponenta práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba-beranek_BP.PDFPrůběh obhajoby práce864,5 kBAdobe PDFView/Open
nezverejneni beranek.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP924,55 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18538

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.