Title: Využití superkapacitorů pro napájení elektrokola
Other Titles: The use of supercapacitors as electric bike power supply
Authors: Kořínek, Radim
Advisor: Zigler, Martin
Referee: Mayer, Daniel
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18874
Keywords: superkapacitor;aktivní uhlík;Li-ion baterie;setrvačníky;palivové články;elektrokolo;BLDC motor
Keywords in different language: supercapacitor;active carbon;Li-ion battery;flywheel;fuel cell;electric bicycle;BLDC motor
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na princip funkce superkapacitoru stejně jako na materiály používané pro jejich výrobu. V práci jsou také porovnány superkapacitory s ostatní zařízení pro skladování elektrické energie. Praktická část práce je zaměřena na systém jízdního elektrokola. Zde jsou vysvětleny hlavní komponenty elektrokola a je navržen systém využívající pro napájení superkapacitorovou baterii. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a je provedeno srovnání napájení superkapacitory s běžně používanými zdroji.
Abstract in different language: This bachelor thesis is aimed at the principle of the supercapacitor function and materials used for their manufacture. In the thesis there are also compared supercapacitors with other devices for storing electric energy. The practical part of the thesis is aimed at the system of an electric bike. The author explains the key components of the electric bike and designs a system using a (supercapacity) battery as power supply. In the conclusion the author sums up his findings and compares (supplying) supercapacitors with normally used sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
elektronicka verze.pdfPlný text práce1,79 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062843_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce314,24 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062843_oponent.pdfPosudek oponenta práce287,24 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062843_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce181,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.