Title: Využití "Smart textile" pro monitorování životních funkcí
Other Titles: Smart-Textile Healthcare
Authors: Šváb, Jan
Advisor: Mraček, Lukáš
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18875
Keywords: inteligentní textilie;ekg;tep;saturace krve kyslíkem;dvanáctisvodové ekg;pulzní oxymetrie;textilní elektrody;vodivá vlákna
Keywords in different language: smart textiles;ecg;heart rate;blood oxygen saturation;12 lead ecg;pulse oximetry;textile electrodes;conductive fibres;yarns
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na využití inteligentních textilií pro monitorování životních funkcí. V první kapitole jsou popsány běžně využívané metody pro měření EKG, srdečního tepu a saturace krve kyslíkem. Další kapitola je zaměřená na provedení těchto měření pomocí inteligentních textilií. Následně jsou uvedené metody vzájemně porovnány a zhodnoceny jejich výhody a nevýhody. V práci jsou také popsány některé produkty využívající technologie chytrých textilií, které jsou již dostupné na trhu. Poslední část je věnována praktickým měřením a jejich výsledkům.
Abstract in different language: The bachelor thesis presents the smart textiles and their use for monitoring vital signs. In the first chapter there are described the commonly used methods for measuring ECG, heart rate and blood oxygen saturation. Next chapter is aimed at measuring the same vital signs by smart textiles. After that there is a comparison of all methods mentioned above and their advantages and disadvantages are pointed out. This paper describes some of the products using the smart textile technology which are available on the market at this time. The last part of this thesis is dedicated to the practical measurements and their results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Svab Jan - Vyuziti Smart textile pro monitorovani zivotnich funkci.pdfPlný text práce4,75 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062844_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,65 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062844_oponent.pdfPosudek oponenta práce443,57 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062844_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.