Title: Odpalovaci zařízení pro rakety na tuhé palivo
Other Titles: Lounching device for solid fueled rockets
Authors: Wolmut, Martin
Advisor: Georgiev, Vjačeslav
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18966
Keywords: odpalovací zařízení;raketové motorky;řízení náklonu odpalovací rampy;mikrokontrolér;programovací jazyk c;cpld
Keywords in different language: launcher placement;model rocket motor;inclination launcher placement control;microcontroller;c programming language;cpld
Abstract: Výsledkem práce je pult s LCD displejem řízený mikroprocesorem AT89C51CC03. Tímto pultem se ovládá rampa, ze které se odpalují modely raket na tuhá paliva. Rampa umožňuje nastavení směru dráhy letu modelu. Odpálení rakety je realizováno pyrotechnickým palníkem s elektronickým spínačem. Dále je k pultu připojen obvod pro měření rychlosti větru, kvůli bezpečnosti odpalování raket. Na LCD displeji můžeme volit různé režimy odpalu raket a také je na něm zobrazena aktuální hodnota rychlosti větru a informace o napájení v obvodu. Na pultu je pomocí LED diody signalizován stav palníku, zda je nebo není připojen.
Abstract in different language: The result of my project is a control panel with LCD, controlled by AT89C51CC03 microprocessor. The main purpose of this panel is to control a launch pad for rocket models powered by solid fuels. The launch pad allows the user to set the direction of the flight. Ignition of the rocket is secured by pyrotechnical detonator with an electronic switch. The panel utilizes a wind measuring circuit to ensure safety during the launch. The LCD allows choosing different modes of launching the rocket. The display also shows information about actual wind speed and current circuit voltage. LED on the panel indicates whether the detonator is connected to the panel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Odpalovaci zarizeni pro rakety na tuhe palivo.pdfPlný text práce1,51 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-058477_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce353,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-058477_oponent.pdfPosudek oponenta práce371,59 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-058477_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18966

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.