Title: Vyhodnocovací obvody pro senzory ve "smart textile" aplikacích
Other Titles: Evaluation circuits for sensors in smart textile applications
Authors: Kalaš, David
Advisor: Kuberský, Petr
Referee: Soukup, Radek
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/18978
Keywords: inteligentní textilie;tkané senzory teploty a relativní vlhkosti;integračně-komparační metoda
Keywords in different language: smart textile;woven temperature and relative humidity sensors;integration comparative method
Abstract: Předkládaná bakalářská práce se zabývá charakteristickými elektrickými parametry odporových a impedančních textilních senzorů teploty a vlhkosti a způsoby vyhodnocení signálů z těchto senzorů. Úvod práce je zaměřen na stručný soupis obecných metod pro měření odporu a impedance. V další části práce jsou charakterizovány základní elektrické vlastnosti konkrétních textilních senzorů a popsány vhodné vyhodnocovací metody. Praktická část je zaměřena na návrh, realizaci a ověření vhodné metodiky vyhodnocení signálů z textilních senzorů vlhkosti a teploty.
Abstract in different language: This thesis deals with characterization of basic electric parameters of textile temperature and humidity sensors based on resistive/impedance principle and suitable evaluation methods for signal processing. The beginning of the thesis is focused on measuring methods that are suitable for resistance/impedance measurement. The middle part presents elementary electric characteristics of particular textile sensors and appropriate evaluation methods are described. The practical part is focused on the design, realization and verification of the appropriate evaluation method intended for textile temperature and humidity sensors.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vyhodnocovaci_obovdy_pro_senzory_ve_smart_textile_aplikacich.pdfPlný text práce2,33 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-062661_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,51 kBAdobe PDFView/Open
oponent-062661_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,63 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-062661_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce158,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/18978

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.