Title: Mamlúcká architektura Káhiry
Other Titles: Mamluk Architecture in Cairo
Authors: Rudiš, Martin
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19044
Keywords: kopule;Mamlúci;Káhira;islámská architektura;náboženské architektura;funerální architektura;Egypt;středověk;mauzoleum;ornamentální dekorace
Keywords in different language: dome;Mamluks;Cairo;islamic architecture;religious architecture;funerary architecture;Egypt;middle ages;mausoleum;ornamental decoration
Abstract: Tato práce se zabývá jedním z nejcharakterističtějších prvků mamlúcké architektury - kopulí. Během období předcházejících vládě mamlúků (1260 až 1517) se stalo běžným, že si členové egyptské vládnoucí vrstvy začali stavět mauzoleum, v němž měli být po smrti pohřbeni, již v průběhu svého života. Kopule se pak stala specifickým symbolem mauzolea. Enormní pozornost byla věnována její výzdobě, jež reprezentovala moc a bohatství stavitele. Cílem této práce je poskytnout českému čtenáři co nejkomplexnější přehled vývoje, kterým káhirské kopule prošly v době mamlúků, a zaměřuje se také na některé z nevyřešených otázek týkajících se průběhu stavby kopulí.
Abstract in different language: This thesis deals with one of the most characteristic elements of the Mamluk architecture the dome. During the periods foregoing the Mamluk era members of the egyptian ruling class started to prepare their personal burrial place while living and the dome became the specific sign of a mausoleum. A very much attention was payed to embellish it adequately so as to exhibit the personal power and wealth of the burried person to the general public. Aim of this thesis is to provide to the Czech readers as much complex study as possible, showing the development, which the Cairene domes and its decorative patterns undertook during the Mamluk era. I also focus on some of the unclear aspect about the process of building.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MAMLUCKA ARCHITEKTURA KAHIRY.pdfPlný text práce8,69 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-M. Rudis-V.pdfPosudek vedoucího práce212,89 kBAdobe PDFView/Open
oponent-M. Rudis-O.pdfPosudek oponenta práce196,96 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-M. Rudis.pdfPrůběh obhajoby práce108,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19044

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.