Title: AŠŠURBANIPAL
Other Titles: Assurbanipal
Authors: Pinkasová, Nikola
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Pecha, Lukáš
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19046
Keywords: asýrie;král;válčení;stavby;knihovna
Keywords in different language: assyria;king;warfare;buildings;library
Abstract: Asyrský král Aššurbanipal panoval v období novoasyrské říše. Práce se zabývá životem, válečnými expedicemi, stavební činností krále a také známou Aššurbanipalovou knihovnou v Ninive.
Abstract in different language: The assyrian king Assurbanipal reigned during the Neo-Assyrian Empire. The work deals with life, war expeditions, construction activities the king and the famous library of Assurbanipal in Nineveh.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE.pdfPlný text práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-N. Pinkasova-V.pdfPosudek vedoucího práce347,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-N. Pinkasova-O.pdfPosudek oponenta práce415,52 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-N. Pinkasova.pdfPrůběh obhajoby práce100,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19046

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.