Title: Syrští uprchlíci přišedší do Káhiry od jara 2011
Other Titles: Syrian refugees coming to Cairo after spring 2011
Authors: Jiráčková, Klára
Advisor: Sobotková, Veronika
Referee: Ramadan, Ivan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19052
Keywords: syřané;uprchlíci v káhiře;integrace uprchlíků;syrský konflikt.
Keywords in different language: syrians;refugees in cairo;integration of refugees;syrian conflict.
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá syrskými uprchlíky, kteří přišli do Káhiry v následku syrského konfliktu, který začal na jaře 2011. Práce, provedena na základě terénního kvalitativního výzkumu, zkoumá lokality, v kterých se Syřané kumulují, jejich finanční zabezpečení a vztah s majoritní egyptskou společností. Rozebírá obrat v přístupu Egypťanů vůči Syřanům a jeho spojitost s politickým pozadím.
Abstract in different language: This bachelor thesis examines Syrian refugees who came to Cairo in the response to Syrian conflict which began in spring 2011. The thesis based on a qualitative field research studies locations where Syrians build their communities, their financial situation and sources and relationships with Egyptian majority society. It studies change of attitude toward Syrian refugees following political events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Klara_Jirackova.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-K. Jirackova-V.pdfPosudek vedoucího práce300,08 kBAdobe PDFView/Open
oponent-K. Jirackova-O.pdfPosudek oponenta práce330,36 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-K. Jirackova.pdfPrůběh obhajoby práce106,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19052

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.