Title: Moderná arabská kaligrafia
Other Titles: Modern Arabic calligraphy
Authors: Furda, Filip
Advisor: Křížek, Daniel
Referee: Charvát, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19053
Keywords: kaligrafie;moderní kaligrafie;dílo;umělec;písmo;umění;styl
Keywords in different language: calligraphy;modern calligraphy;artwork;artist;writing;art;style
Abstract: Práca prezentuje modernú arabskú kaligrafiu, súčasných umelcov a ich diela. Hlavným cieľom práce je poukázať na široké využitie kaligrafie a krásy umeleckých diel vytvorené súčasnými umelcami, nie len z arabských krajín ale z celého sveta. Práca je napísaná na základe odbornej literatúry a ilustrovaná názornými ukážkami jednotlivých diel autorov a ich štýlov.
Abstract in different language: Submitted work presents modern Arabic calligraphy, current artist and their works. The main idea of my work is to point out wide range of uses of calligraphy and beauty of artworks created by current artists not only from Arabic countries but all over the world. The work is written on the basis of literature and illustrated by individual works of authors and styles.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska praca - Filip Furda.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-F. Furda-V.pdfPosudek vedoucího práce206,55 kBAdobe PDFView/Open
oponent-F. Furda-O.pdfPosudek oponenta práce196,25 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-F. Furda.pdfPrůběh obhajoby práce112,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19053

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.