Title: Tiglatpilesar III.
Other Titles: Tiglath-pileser III
Authors: Buchová, Tereza
Advisor: Šašková, Kateřina
Referee: Sobotková, Veronika
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19057
Keywords: asýrie;babylonie;reliéf;novoasyrský král;asyrské vojsko;reformy
Keywords in different language: assyria;babylonia;relief;neo-assyrian king;the assyrian army;reforms
Abstract: Bakalářská práce se zabývá obdobím vlády Tiglatpilesara III. Nejprve jsem zaměřila na stručný náhled do situace Asýrie před nástupem Tiglatpilesara III. a okolnostmi jeho nástupu na trůn. Dále jsou představený jeho válečné výpravy a reformy, které mu dopomohly ke znovuvytvoření asyrského impéria. Zároveň je zde zmíněna jeho manželka, královna Iaba a Centrální palác v Kalhu. V závěru je shrnut konec jeho vlády a následující panovníci novoasyrské říše.
Abstract in different language: This thesis work explores the period of the reign Tiglath-pileser III. First, is provided a brief insight into the situation of Assyria before the onset of Tiglath-pileser III and the circumstances of his accesion to the throne. Furthermore, his war campaigns are introduced and the reforms that helped him to recreate the Assyrian empire. It also mentiones his wife, Queen Iaba and Central Palace in Kalhu. The conclusion summarises the end of his regin and rulers following Neo-Assyrian Empire.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka.pdfPlný text práce2,32 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-T. Buchova-V.pdfPosudek vedoucího práce316,42 kBAdobe PDFView/Open
oponent-T. Buchova-O.pdfPosudek oponenta práce272,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-T. Buchova.pdfPrůběh obhajoby práce100,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.