Title: Peyote a Církev Původních Američanů
Other Titles: Peyote and Native American Church
Authors: Heider, Alice
Advisor: Velkoborská, Kamila
Referee: Vorel, Robert
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19195
Keywords: Peyote;původní Američané;Spojené státy americké;halucinogeny;alkaloidy;James Mooney;Quanah Parker;hudba;umění;rituál;církev
Keywords in different language: Peyote;native Americans;United states of America;hallucinogens;alkaloids;James Mooney;Quanah Parker;music;art;ritual;church
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá tématem Peyote a Církev původních Američanů. Toto téma bylo zpracováno se záměrem přiblížení této problematiky, která se týká zejména Spojených států amerických, evropskému čtenáři. Hlavním cílem bylo představit, co vlastně Peyote znamená a také objasnění spojitost této rostliny s Církví původních Američanů. Tato práce by měla poskytnout náhled na tuto problematiku a na její současnou situaci ve Spojených státech. Tato práce se zabývá chemickým složením Peyote, oblastmi výskytu a historií užívání této rostliny. Další část této práce je věnována Církvi původních Američanů, její historii a důležitým faktům. Poslední část sestává převážně z rozhovoru se členem Haskell Native American Church Club, který zprostředkovává pohled na současnou situaci, která se týká Církve původních Američanů.
Abstract in different language: Topic of this bachelor thesis is Peyote and the Native American Church. This topic was chosen with an intent to introduce Peyote and the Native American Church to European reader, to initiate reader to this issue, which is connected mainly with the United States. The main objective is to present what Peyote is exactly and its connection with the Native American Church. This thesis should provide a view to this problem in the United States and its contemporary situation. This thesis deals with the chemical compound of Peyote. The following chapters deals with the places of occurrence and history of use. The next part of this thesis is dedicated to the Native American Church and its history and important facts. The final chapter is mainly an interview with a member of the Haskell Native American Church Club Robbie Ray Wood, which provides the current view into the Native American Church society.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KULHANKOVA_BACHELOR_THESIS.pdfPlný text práce2,35 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Heider (Kulhankova) - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce537,63 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Heider (Kulhankova) - oponent.pdfPosudek oponenta práce627,37 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Heider (Kulhankova) - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce378,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.