Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKumar, Alok
dc.contributor.authorKošařová, Ivana
dc.contributor.refereeŠašková, Radana
dc.date.accepted2015-06-01
dc.date.accessioned2016-03-15T08:54:09Z-
dc.date.available2014-04-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:54:09Z-
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-30
dc.identifier61202
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19208
dc.description.abstractTato práce se zabývá různými typy osobností mezi lidmi a jejím hlavním cílem je analyzovat osobnost českých a francouzských studentů, s důrazem na hlavní charakteristické znaky. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V teoretické části se vysvětluje co je to pojem osobnost, jaké druhy typologie osobnosti existují a jaké jsou jednotlivé typy osobnosti. V praktické části je daná problematika doplněna o vlastní výzkum, díky němuž je zjištěno, do jakého typu osobnosti patří čeští a francouzští studenti a jaké jsou jejich hlavní typické povahové rysy. Jednotlivé odpovědi daných respondentů a jejich výsledky jsou popsány v grafech, které je možné nalézt v příloze.cs
dc.format80 s. (57 672 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=61202-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttypy osobnostics
dc.subjectosobnostcs
dc.subjectdruhy typologiecs
dc.subjectsangvinikcs
dc.subjectcholerikcs
dc.subjectmelancholikcs
dc.subjectflegmatikcs
dc.subjectčeští studentics
dc.subjectfrancouzští studentics
dc.subjectsilné stránkycs
dc.subjectslabé stránkycs
dc.titleRůzné typy osobnosti mezi lidmi: Analýza typu osobnosti českého a francouzského studenta zdůrazňující hlavní charakteristické rysycs
dc.title.alternativeDifferent personality types amongst people: Analysis of Czech and French student personality types highlighting the main characteristicsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis deals with different types of personality amongst people and its main objective is to analyze Czech and French student personality, highlighting their main characteristics. This work is divided into two main parts. The theoretical part explains the meaning of the word personality, what kind of personality typologies exist and what are the individual types of personality. The practical part of this issue is complemented by my own research, which found out in what type of personality the Czech and French students belong to and what are their main characteristic traits. The individual responses of the respondents and the final results are described in the charts below in the appendix.en
dc.subject.translatedpersonality typesen
dc.subject.translatedpersonalityen
dc.subject.translatedkinds of typologyen
dc.subject.translatedsanguineen
dc.subject.translatedcholericen
dc.subject.translatedmelancholicen
dc.subject.translatedphlegmaticen
dc.subject.translatedczech studentsen
dc.subject.translatedfrench studentsen
dc.subject.translatedstrengthsen
dc.subject.translatedweaknessessen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2015.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kosarova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce528,49 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kosarova - oponent.pdfPosudek oponenta práce530,8 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kosarova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce338,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19208

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.