Title: Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary
Other Titles: Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary
Authors: Kučerová, Štěpánka
Advisor: Kašparová, Jana
Referee: Franklin, David Eugene
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19211
Keywords: austrálie;australská angličtina;nový zéland;novozélandská angličtina;australští domorodci;slang;angličtina;protinožci;australské státní svátky
Keywords in different language: australia;australian english;new zealand;new zealand english;down under;aboriginal english;english;slang;australian public holidays
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá vydělením co největšího počtu variant anglického jazyka a bližším rozebráním jejich totožností, ale i rozdílů převážně v geograficky i demograficky velkých zemích, kde je považován za jazyk mateřský. Vzhledem k tématu se však hlouběji práce zabývá analýzou angličtiny používané v Austrálii, na Novém Zélandě a také analýzou angličtiny australských domorodců. Důraz je u těchto třech diskutovaných variant kladen na jejich původ a vývoj od konce 18. století, avšak také na jejich praktické používání, unikátní slovní zásobu nebo odlišnosti ve výslovnosti. Práce rovněž obsahuje kratší kapitolu, která se zabývá životem průměrného Australana. Část této práce je věnována praktickému rozboru několika vybraných denně používaných australských slangových výrazů a tomu, co jaké míry jsou s nimi seznámeni čeští rodilí mluvčí.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a number of English language variants and with an analysis of their correspondence, but also of their differences predominantly in geographically and demographically large countries where English language is considered mother tongue. However, the thesis is centred on an analysis of English language that is used in Australia, New Zealand and by Australian Aborigines. The emphasis concerning these three discussed variants is put on their origin and development since the end of the 18th century, but also on their practical usage, unique vocabulary or differences in pronunciation. One of shorter chapters also provides a look at a life of an average Australian. A part of this thesis is dedicated to a practical analysis of several chosen every-day-used Australian slang words and the awareness of such words among native Czech speakers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucerova S., Living Down Under - A Practical Analysis with a Thematic Dictionary.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Kucerova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce705,73 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Kucerova - oponent.pdfPosudek oponenta práce666,67 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Kucerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce331,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.