Title: The Subculture of Christian Terrorist Organizations in the USA
Other Titles: The Subculture of Christian Terrorist Organizations in the USA
Authors: Ryklová, Markéta
Advisor: Kohout, Milan
Referee: Kobylak, Skyland Václav
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19216
Keywords: terorizmus;křesťanství;interrupce
Keywords in different language: terrorism;christianity;abortion
Abstract: V úvodní části jsou popsány hlavní části bakalářské práce a některé použité zdroje. Stať se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části je za prvé popsán terorizmus a křesťanství. V praktické části je popis několika křesťanských teroristických skupin ve Spojených státech amerických, které jsou nebo byly spojené s křesťanstvím. Praktický část se soustředí na teroristické organizace jejich aktivitu a kromě toho je v praktické části zmínka i o několika právech na interrupci ve Spojených státech amerických
Abstract in different language: In the introductory part, there are described the main parts of the bachelor thesis and the used sources. The body consists of two parts theoretical and practical part. In the theoretical part, there is firstly described terrorism and Christianity. In the practical part there is a description of certain Christian terrorist groups in the United States of America, which are or was connected to Christianity. The practical part is focused on the paticular terrorist organizations its activity besides there is mention of certain abortion laws in the USA.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BT Ryklova Marketa.pdfPlný text práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Ryklova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce618,25 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Ryklova - oponent.pdfPosudek oponenta práce661,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Ryklova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce386,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.