Title: Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students
Other Titles: Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students
Authors: Šilpochová, Petra
Advisor: Kumar, Alok
Referee: Kohout, Milan
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19218
Keywords: české školství;americké školství;vývoj vzdělávacího systému;univerzity;mezinárodní výzkumy;studenti
Keywords in different language: czech education;american education;a development of the educational system;universities;international researches;students
Abstract: Tato bakalářská práce se nazývá Komparativní analýza českého a amerického vzdělávacího systému: Analýza provedená prostřednictvím průzkumu studentů. Jak naznačuje název, tato bakalářská práce se zabývá srovnáním a vývojem českého a amerického vzdělávacího systému. Hlavní záměr práce je nabídnout všeobecný přehled českého a amerického vzdělávání.
Abstract in different language: This bachelor thesis is called Comparative analysis of Czech and American educational system: Analysis done by means of survey of students. As the title indicates this bachelor thesis deals with comparison and development of Czech and American educational system. The main purpose of the thesis is to provide general view of Czech and American education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Petra Silpochova.pdfPlný text práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Silpochova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce548,29 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Silpochova - oponent.pdfPosudek oponenta práce688,33 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Silpochova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce393,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19218

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.