Title: The Portrayal of London in the British Press
Other Titles: The Portrayal of London in the British Press
Authors: Tůmová, Kateřina
Advisor: Tihelková, Alice
Referee: Mišterová, Ivona
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19221
Keywords: Londýn;bytová krize;gentrifikace;bezdomovectví;imigrace;multikulturalismus;terorismus;Islámský stát;jihadi John;subkultura hipsterů;britský tisk;Guardian;Independent;Daily mirror;Times;Daily telegraph
Keywords in different language: London;housing crisis;gentrification;homelessness;immigration;multiculturalism;terrorism;Islamic state;jihadi John;hipster subculture;british press;Guardian;Independent;Daily mirror;Times;Daily telegraph
Abstract: Hlavním cílem této práce je analyzovat tři aktuálně nejdiskutovanější témata Londýna a jejich zobrazení ve vybraných britských novinách a časopisech s rozdílnými politickými ideami a názory. Teoretická část je věnována historickému pozadí Londýna a světu britských medií. Praktická část se zaměřuje na analýzu článků zabývajících se bydlením v Londýně, migrací spolu s terorismem a subkulturou hipsterů.
Abstract in different language: The main objective of this thesis is to analyse three most discussed issues in London and their portrayal in selected British newspapers and magazines with different political ideas and opinions. Theoretical part of this thesis is dedicated to a historical background of London and to the world of British media. The practical part focuses on analysis of articles dealing with housing in London, migration together with terrorism and hipster subculture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THE PORTRAYAL OF LONDON IN THE BRITISH PRESS - KATERINA TUMOVA 2015.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Tumova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce631,07 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Tumova - oponent.pdfPosudek oponenta práce681,93 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Tumova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce340,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19221

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.