Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDolista, Josef
dc.contributor.authorVotavová, Pavla
dc.contributor.refereeStark, Stanislav
dc.date.accepted2015-05-28
dc.date.accessioned2016-03-15T08:55:20Z
dc.date.available2014-06-30cs
dc.date.available2016-03-15T08:55:20Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015-04-07
dc.identifier62066
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/19312
dc.description.abstractHlavním tématem diplomové práce je analýza Machovcova vztahu k osobě mistra Jana Husa a k husitskému hnutí, tak jak jej předkládá ve svém spise Husovo učení a význam v tradici českého národa. Především nás zajímá skutečnost, jak dalece Machovcova práce o Husovi odpovídá dobové interpretaci husitství a v čem se zásadně rozchází s výsledky současného historického bádání. Úkolem práce tedy není jen rozbor a následná interpretace Machovcových myšlenek, ale rovněž kritické zhodnocení celého díla. Práce zamýšlí dosáhnout komplexního odborného vhledu do problematiky Machovcovy interpretace husitství, jež může být příspěvkem k přehledu jeho tvorby a výchozím bodem pro další tematicky obdobná zkoumání.cs
dc.format81 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectMilan Machoveccs
dc.subjectJan Huscs
dc.subjectKonrád Waldhausercs
dc.subjectJan Milíč z Kroměřížecs
dc.subjectMatěj z Janovacs
dc.subjecthusitské hnutícs
dc.subjectnáboženstvícs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.subjectmarxismuscs
dc.subjecthistorický materialismuscs
dc.titleDuchovní aspekty v díle Milana Machovcecs
dc.title.alternativeThe spiritual aspects in the work of Milan Machovecen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe key topic of this diploma thesis is an analysis of Milan Machovec's relation to Jan Hus and the Hussite movement as it is presented in his work Hus's doctrine and its significance in the tradition of the Czech nation. The main interest of this thesis is determination of how Machovec's piece of work about Hus corresponds with the period interpretation of the Hussite movement and how it fundamentally differs from the results of recent historical research. Thus, the aim of this thesis is not only the analysis and interpretation but also a critical review of Machovec's work. This diploma thesis aims to create a comprehensive overview of the issues with Machovec's interpretation of Hussitism, which can be a contribution of his work and a framework for other thematically similar researches.en
dc.subject.translatedMilan Machovecen
dc.subject.translatedJan Husen
dc.subject.translatedKonrád Waldhauseren
dc.subject.translatedJan Mlíč z Kroměřížeen
dc.subject.translatedMatěj of Janoven
dc.subject.translatedhussite movementen
dc.subject.translatedreligionen
dc.subject.translatedchristianityen
dc.subject.translatedmarxismen
dc.subject.translatedhistorical materialismen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P_Votavova_DP.pdfPlný text práce772,76 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-votavova_dolista.pdfPosudek vedoucího práce455,81 kBAdobe PDFView/Open
oponent-votavova_stark.pdfPosudek oponenta práce333,21 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Votavova_P.pdfPrůběh obhajoby práce481,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.