Title: Deusche Kindermärchen von Gebrüder Grimm und tschechische Märchen von Němcová und Erben im Vergleich. Analyse ausgewählter Texte.
Other Titles: German children's fairy tales from brothers Grimm and czech fairy tales from Němcová and Erben in comparison. Analysis of chosen texts.
Authors: Trojanová, Zuzana
Advisor: Smolíková, Marie
Referee: Kučera, Petr
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19341
Keywords: pohádky;frazeologie;archaismy;deminutiva;literární náměty
Keywords in different language: fairy tales;phraseology;archaisms;diminutives;literary themes
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním motivů německých pohádek od bratří Jacoba a Wilhelma Grimmů a českých pohádek od Boženy Němcová a Karla Jaromíra Erbena. Dále zjišťuje vliv motivů německých pohádek na motivy pohádek českých. Porovnává také slovní zásobu vybraných pohádek.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with comparison of themes of German fairy tales by brothers Jacob and Wilhelm Grimm and Czech fairy tales by Božena Němcová and Karel Jaromír Erben. Further, it discovers the influence of themes of German fairy tales on Czech fairy tales. It also compares the vocabulary of chosen fairy tales.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Trojanova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce621,8 kBAdobe PDFView/Open
vedouci-Trojanova V.jpegPosudek vedoucího práce835,2 kBJPEGThumbnail
View/Open
oponent-Trojanova O.pdfPosudek oponenta práce898,06 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Trojanova.jpegPrůběh obhajoby práce408,02 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19341

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.